Z vaší země není možné zadat novou objednávku. United States

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím - společností TempoVit spol. s r. o. a kupujícím při nákupu v tomto internetovém obchodě od 1.1.2017.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li kupujícím podnikatel, vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).

Prodávající

TempoVit spol. s r. o.
Lidická 886/43
736 01 Havířov-Šumbark
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném:

Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 26555

IČ: 26812851
DIČ: CZ26812851

Tel./fax: 554 620 959
Mobil: 602 725 138
E-mail:
infogtq@seznam.cz


Kupující

spotřebitel, podnikatel

Uzavření kupní smlouvy
Návrh na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky tohoto e-shopu. Je-li kupujícím spotřebitel, kupní smlouva vzniká okamžikem odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu. Objednávka je následně prodávajícím potvrzena odesláním informativního automatického e-mailu s přehledem objednávky. 

Je-li kupujícím podnikatel, odeslání objednávky zboží je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká okamžikem doručení akceptace tohoto návrhu kupujícímu, přičemž takto může být učiněno i konkludentně. 

Kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody nebo ze zákonných důvodů. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva je prodávajícím archivována a spotřebitel má k ní přístup v potvrzujícím e-mailu, pokud je registrován, tak po přihlášení do systému, popř. na vyžádání.

Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami.  

Objednávka zboží
Zboží je možno objednat následujícími způsoby:
- v tomto internetovém obchodě vložením zboží do košíku a odesláním objednávky
- ústně (osobně, telefonicky)
- písemně (poštou, e-mailem)

Objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje o kupujícím:
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Je nutné, aby tyto údaje byly vyplněny pravdivě a správně, neboť slouží k nutné identifikaci kupujícího a ke správnému doručení zboží.

Způsob platby
- platba dobírkou (hotově) při převzetí doručovateli
- platba na fakturu po předem dohodnutých podmínkách
- platební kartou on-line přes internetovou platební bránu bezprostředně po dokončení objednávky na e-shopu 
- platba předem převodem na účet:
Číslo účtu je: 212244293/0600
Číslo účtu je nutné zadat celé, jinak by peníze přišly někomu jinému. Jako variabilní symbol (VS) uveďte číslo objednávky. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést Vaše jméno a příjmení a slovo 'e-shop'. Bez správného zadání VS a zprávy pro příjemce se může stát, že Vaši platbu nebudeme schopni dohledat. Zboží Vám odešleme do pěti pracovních dnů po zobrazení Vaší platby na účtě.

Cena za dopravu
- cena za dopravu pro spotřebitele: 85,- Kč, při objednávce nad 2500,- Kč je doprava ZDARMA!

Způsob doručení
Zásilkovou službou, případně vlastním závozem: zboží Vám odešleme do dvou pracovních dnů od obdržení objednávky (resp. přijetí platby při platbě předem), zpravidla však hned následující den, pokud je vše skladem. Vyjímkou jsou mimořádné situace, na které budou zákazníci vždy upozorněni. Zásilková služba zaváží zboží většinou dopoledne. Po dokončení objednávky v košíku se Vám zobrazí tabulka pro vyplnění fakturační a dodací adresy. Do fakturační adresy prosím napište svou adresu a pokud víte, že se určitě v průběhu následujících dnů nebudete zdržovat na této fakturační adrese, uveďte prosím do kolonky dodací adresa adresu, kde se budete v tuto dobu zdržovat (zaměstnání, provozovna apod.). Může se stát, že Vás pracovník zásilkové služby nezastihne, proto je nezbytně nutné uvést telefon (nejlépe Váš mobil), aby se s Vámi mohl domluvit na osobním předání. Zboží může také převzít kdokoli z Vaší rodiny, známých, nebo zaměstnanců.

Poznámka k doručení:
pokud je balíček poškozen během přepravy (je zdeformovaný, ochranný obal je narušen, je silně znečištěný, popř. z něj něco teče a pod.), tak jej nepřebírejte, sepište s řidičem reklamační protokol (řidiči jsou na tyto situace proškoleni) a my Vám pošleme balíček znovu.

Právo na odstoupení od smlouvy
Spotřebitel, který zakoupil zboží v tomto e-shopu, má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Vůli odstoupit od smlouvy je nutné v dané lhůtě prokazatelně odeslat. Náklady na vrácení zboží zpět prodávajícímu hradí kupující bez náhrady. Odstoupení je bezformální, lze jej učinit např. telefonicky či e-mailem, v případě zájmu zašle prodávající kupujícímu na vyžádání e-mailem standardizovaný formulář pro odstoupení od smlouvy.

Ochrana dat

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající respektuje zákon na ochranu osobních údajů a neposkytujeme žádné informace třetím osobám, mimo údajů nutných pro doručení zboží. Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení (akce, novinky a pod.) dokud neprojeví s tímto nesouhlas. Více viz. ochrana osobních dat.

Zavěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně ceny za doručení, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Pokud je objednávka kupujícím odeslána s dodatkem či odchylkou, tak si prodávající vyhrazuje možnost k dodatku či odchylce nepřihlížet, pokud by jejich dostání bylo nemožné či nepoměrně komplikované či nákladné. Objednávku s takovýmto dodatkem může prodávající odmítnout.  

Prodávající je povinen zabezpečit dodání objednaného zboží kupujícímu, ledaže je zboží vyprodáno - pak se prodávající s kupujícím individuálně dohodne na dalším postupu (zpravidla vynětí vyprodaného zboží z objednávky, zrušení celé objednávky, odložení odeslání zboží do doby, než bude vyprodané zboží opět skladem, nahrazení vyprodaného zboží jiným zbožím a pod.)

Stížnosti spotřebitelů prodávající vyřizuje prostřednictvím elektronické adresy
eshop@tempovit.cz, popř. telefonicky na čísle +420 596 415 990, nebo na bezplatné telefonní lince 800 175 326. Se stížností se lze obrátit i na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Pokud kupující neuvede, že je podnikatel, pak se na něj hledí jako na spotřebitele.


Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18ti let!

Alkoholické nápoje neposíláme do zahraničí!

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro ČR, objednávky ze zahraničí vyřizujeme individuálně.

Zboží ve výprodeji a akci platí pouze do data uvedeného prodejcem, nebo do vyprodání zásob.

Na zboží ve výprodeji a akci se nevztahují žádné další slevy a promo akce.